Lignjat

Neuredni čovjek oženjen velikom sabljom

Description:

Martial Artist lvl 2

Bio:

Dječak je stajao pred šamanom u njegovoj spilji. Bio je zmazan i izgreban, i unatoč tome što je bio čovjek a ne ork, očito nije imao problema s potpunim mrakom u spilji. Ajde, bar je to naučio.
- Bio je u lovu i ulovio je životinju – rekao je jedan od oračkih lovaca.
- Jazavca – dodao je ork i bacio mrtvu životinju pred šamana.
- Jazavca!? – rekao je šaman – Gjde je u ovo doba godine našao…!? Nema veze.
Stari orački šaman gledao je dječaka.
- Lignjate – rekao je – Sad si lovac.
- Drek – rekao je dječak.
- Kak got, sad si lovac. Sa svime što to nosi sa sobom.
- Moramo ga oženit – rekao je jedan od lovaca, i trebalo je nekoliko minuta dok su se prestali smijati.
- Znam – rekao je šaman – Znam.
- Lignjate – rekao je šaman – Sad si lovac i moramo te ženit.
- Drek – rekao je dječak.
- Ali ti si mali i grintav i nijedna te poštena orčica ne bu htjela. Čak ni ona šepava patuljasta – opet je trebalo par minuta dok su se prestali smijati.
- Zato za tebe imamo posebnu ženu – rekao je šaman. Okrenuo se i iz kuta prostorije uzeo dugački zakrivljeni predmet. Dobacio ga je dječaku koji ga je jedva uhvatio jer je predmet bio gotovo dvostruko veći od njega.
- Zove se Croumpierra i jako je posebni član plemena – rekao je šaman i nasmiješio se široko pokazujući sve zube.
Lovcima odjednom više nije bilo smiješno.

Lignjat

The Fat Ram Inn Adventures Gogor shimy