Magenta

kukri koji sjaji bojom magente

Category:
weapon (melee)
Description:

Kukri +1; dmg 1d4 +1, crit 19-20/x2, type S, wt 2 lbs

Shines with magenta colored light.

Bio:

Ovo oružje je iskovano od dva kukrija koja su ukr… izvađena iz Lamashtuinog kipa u tamnici ispod Čkalj vrha.

Magenta

The Fat Ram Inn Adventures Gogor Rac